Powiat Częstochowski otrzymał promesie na kwotę 3 mln 932 tys. złotych na usuwanie skutków powodzi z lat 2010 i 2013. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont drogi powiatowej Raczkowice – Soborzyce w gminie Dąbrowa Zielona oraz remont drogi powiatowej z Kuźnicy Grodziska do Oblasów. Łącznie wyremontowanych zostanie prawie 4 km dróg powiatowych, które ucierpiały w poprzednich latach w wyniku powodzi:
– To jest promesa już podpisana przez ministra Mariusza Błaszczaka – mówi Bożena Zalewska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie. – Te środki są pewne, przetargi są już ogłoszone. Termin realizacji zadań to 22 grudnia. Remonty będą polegać na rozebraniu istniejącej nawierzchni i wymianie na nową, poszerzeniu dróg i wykonaniu poboczy. Jest za późno, żeby chodniki czy inne elementy budować.
Jak informuje Starostwo Powiatowe do realizacji pozostaje jeszcze kilka zadań z zakresu likwidacji szkód popowodziowych z 2010 roku. Przede wszystkim chodzi tu o remonty dróg w gminach Kruszyna, Blachownia, Kłomnice oraz Dąbrowa Zielona. Pozostają również do wykonania prace w ramach zadań po powodzi z 2013 roku w gminach Kłomnice i Lelów oraz częściowo w gminie Przyrów. Do tej pory na usuwanie skutków powodzi powiat przeznaczył ok. 82 mln złotych. W większości środki te pochodziły z budżetu państwa.

ZD

Skip to content