Premia dla młodych rolników – nabór wniosków trwa!

Źródło: Gov.pl / MRiRW

Przypominamy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wciąż prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie gospodarstw rolnych.

Premią dla młodych rolników” jest programem adresowanym do osób mających mniej niż 40 lat, posiadających wykształcenie rolnicze i dysponujących działką rolną o powierzchni co najmniej jednego hektara. Program omawia Robert Frączyk z częstochowskiego oddziału ARiMR:

To jest forma płatności wypłacana w formie premii. Przeznaczona dla beneficjentów, którzy mają zamiar założyć swoje gospodarstwo jako młodzi rolnicy. Warunki, które należy spełnić to wiek do 40 lat, być obywatelem Rzeczpospolitej, posiadać kalifikacje zawodowe rolnicze lub uzupełnić to wykształcenie zawodowe w terminie 36 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy. I oczywiście być posiadaczem (w momencie złożenia wniosku o przyznanie pomocy) gospodarstwa o powierzchni co najmniej jednego hektara i być posiadaczem tego gospodarstwa nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Jak wygląda przydział środków i na co mogą zostać wykorzystane?

Premia jest w wysokości 150 tysięcy złotych, wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza rata jest wypłacana po decyzji o przyznaniu pomocy. W terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, beneficjent składa wniosek o wypłatę pierwszej raty w wysokości 120 tysięcy złotych (to jest 80%). Rozpoczyna realizację biznesplanu i swoich założeń zawartych na rozwój tego gospodarstwa młodego rolnika. Czy to poprzez zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, remontów lub też budowy budynków inwentarskich, magazynowych i przeznaczonych do produkcji rolniczej. Następnie po trzech latach najpóźniej od wypłaty pierwszej raty tej płatności, składa wniosek o drugą ratę. Wypłacana w wysokości 30 tysięcy złotych. Jest to uzupełnienie do pełnej kwoty całej Premii.
– wyjaśnia Robert Frączyk.

Na co muszą być przeznaczone pieniądze i czego oczekuje się od beneficjenta programu?

Cała premia w wysokości 150 tysięcy złotych musi być przeznaczona na to gospodarstwo, z tym, że 80% musi być wydatkowane na środki trwałe, a pozostałe 20% może być wydatkowane na środki obrotowe, przeznaczone do produkcji rolniczej i gospodarskiej. Beneficjent, który startuje z tego działania „Premia dla młodych rolników” zobowiązany jest do doprowadzenia swojego gospodarstwa do średniej województwa lub średniej krajowej. Czyli jeżeli mamy na dzień dzisiejszy średnią powierzchnię użytków rolnych 8 hektarów, to beneficjent musi doprowadzić gospodarstwo rolne do co najmniej tej powierzchni 8 hektarów.

Jeżeli o pomoc stara się małżeństwo, to beneficjentem premii może być tylko jedno z nich. Druga osoba musi jednak wyrazić na to zgodę. Równie ważną informacją jest to, że maszyny rolnicze, kupowane za pieniądze z projektu muszą być fabrycznie nowe. Takich szczegółów jest bardzo dużo, na szczęście funkcjonują zespoły doradcze, które pomagają w sporządzeniu wniosków:

Pomoc w przygotowaniu wniosków na terenie całego kraju prowadzą Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Na terenie województwa śląskiego jest to Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie. I w każdym powiecie jest powiatowy zespół doradztwa rolniczego, który zatrudnia doradców, którzy służą pomocą w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.
– dodaje.

Wnioski od przyznanie „Premii dla młodych rolników” należy składać do 29 maja.

RG

Skip to content