Przebudowa ul. Olszowej w Żarkach

We wtorek (8 sierpnia) została podpisana umowa na przebudowę ulicy Olszowej w Żarkach. Prace potrwają do 29 września 2017 r.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa ulica z kostki brukowej. Długość przebudowywanej nawierzchni to ok. 261 m. Wcześniej jednak zostaną wykonane: roboty pomiarowe, rozbiórka istniejącego przepustu, nawierzchni i krawężników, wykonanie podbudowy, krawężników oraz nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej.

– Prace obejmują również remont przepustu i odwodnienia w ciągu ul. Olszowej – dodaje burmistrz Klemens Podlejski. Inwestycja jest w całości finansowana z środków budżetu Miasta i Gminy w Żarkach.