Fot. KW PSP w Katowicach/mł. bryg. Aneta Gołębiowska

Wspólne działanie w czasie klęsk żywiołowych oraz przy likwidacji ich skutków, wspólne działania podczas akcji poszukiwawczych zgrywanie procedur oraz wspólne szkolenia – to główne założenia porozumienia o współdziałaniu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży i 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dokument dziś (18.06) w Katowicach podpisał dowódca 13 ŚBOT, płk Tomasz Białas oraz Śląski Komendant Wojewódzki PSP, nadbryg. Jacek Kleszczewski. Porozumienie zakłada m.in. współpracę w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji zadań podczas klęsk żywiołowych, ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia, a także współpracę kadry instruktorskiej oraz specjalistów w tym wzajemne korzystanie z infrastruktury szkoleniowej.

– To porozumienie jest dla nas bardzo ważne. Dzięki niemu wspólne organizowanie szkoleń zgrywanie procedur będzie prostsze i bardziej efektywne. Wszystko po to, by być realnym wsparciem dla strażaków w czasie różnych akcji oraz wspólnego niesienia pomocy lokalnej społeczności w sytuacjach kryzysowych powiedział po podpisaniu porozumienia płk Tomasz Białas.

– Mam nadzieję, że dzięki podpisanemu dzisiaj porozumieniu współpraca będzie realizowana w coraz szerszym zakresie, także poprzez wspólne ćwiczenia i szkolenia – dodał nadbryg. Jacek Kleszczewski.

Komendant Wojewódzki PSP podziękował także za dotychczasową dobrą współpracę z 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej. Podstawą porozumienia na szczeblu regionalnym jest porozumienie zawarte 5 lutego 2020 roku, między Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej a Komendantem Głównym Państwowej Straży. Liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła już 24 tys. żołnierzy. Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, formalnie powstały na początku 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest wsparcie wojsk operacyjnych, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji reagowania kryzysowego, w tym przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych.

Źródło: BP 13 ŚBOT

Skip to content