Punkt „Czystego Powietrza” w Mykanowie

Źródło fot. YouTube

Pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższa refundacja kosztów za złożone wnioski oraz premiowanie gmin, z których terenów wniosków tych wpłynie najwięcej. To nowe bonusy dla jednostek samorządu terytorialnego, które zgłosiły do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chęć podpisania porozumienia w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Do ich grona niedawno dołączyła gmina Mykanów. Dzięki podpisanemu dokumentowi jej mieszkańcy będą mogli dopełnić szereg formalności praktycznie na miejscu.

– Uważam, że mieszkańcy będą bardzo zadowoleni z powstania tego punktu informacyjnego. Nie ruszy on co prawda od zaraz, bo pracownicy muszą przejść odpowiednie szkolenie, by te wnioski sprawdzić i wypełnić. Skoro mówimy globalnie o czystości powietrza, zanieczyszczeniu środowiska i o efekcie cieplarnianym to w gminie Mykanów zaczniemy mówić o tym, że jest ona proekologiczna i robimy wszystko, by to czyste powietrze było wokół naszych domów cały czas. To będzie duży krok do tego, by temu środowisku realnie pomóc – wyjaśnił Dariusz Pomada, wójt gminy Mykanów.

W imieniu gminy Mykanów porozumienie o współpracy podpisał jej wójt – Dariusz Pomada. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach reprezentował natomiast prezes Tomasz Bednarek, który podkreśla, że program „Czyste Powietrze” już przyniósł wymierne efekty, a można liczyć, że uruchomienie punktów konsultacyjnych bliżej mieszkańców rozpropaguje go jeszcze bardziej.

– Zainteresowanie programem jest bardzo duże, największe w skali kraju w województwie śląskim. Cieszy przede wszystkim wzrastająca dynamika zainteresowania mieszkańców miasta. Gdybyśmy porównali pierwszy kwartał 2020 roku pierwszego kwartału do 2021 roku, będziemy mieć trzykrotny wzrost zainteresowania. Liczę, że dzięki porozumieniom i nowym punktom zainteresowanie to jeszcze bardziej wzrośnie – mówił Tomasz Bednarek, prezes zarządu WFOŚIGW w Katowicach.

Na utworzenie gminnych punktów „Czystego Powietrza” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidział pulę ponad 74 mln zł na rok, przy czym każda gmina ma otrzymać do 30 tys. zł.

– Tak naprawdę wszyscy mamy ogromny wpływ na to, czym oddychamy my i nasi bliscy. To właśnie bliskość skorzystania z informacji i możliwość pomocy w wypełnianiu wniosków będzie krokiem, gdzie nad gminą Mykanów i nad powiatem częstochowskim możemy mieć czystsze powietrze – wyrażała nadzieję poseł Lidia Burzyńska.

Planuje się, że mniej-więcej 1/3 gmin z zawartym porozumieniem w ramach programu otrzyma dodatkowe bonusy za największą aktywność pod względem liczby składanych wniosków.

BNO/MykaNews

Skip to content