PUP Radomsko: nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza kolejne nabory wniosków. Już wkrótce pracodawcy będą mogli wnioskować o zorganizowanie staży, natomiast osoby bezrobotne o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór w/w wniosków potrwa w dniach od 7 do 11 sierpnia 2017 r.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad organizacji staży przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku,  w roku 2017 będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2017 r. to 24 000,00 złotych.

Planowane staże i dotacje realizowane będą w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Funduszu Pracy.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą mogły wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników PUP w Radomsku nt. „Wypełnianie wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej”. Terminy spotkań zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

Regulaminy oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl odpowiednio w zakładkach Dla Pracodawców i Dla Bezrobotnych.

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58, tj.:
– pok. nr 25 (staże), nr tel. wew. 12,
– pok. nr 26 (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej), nr tel. wew. 38.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content