Radomsko: dla poprawy czystości powietrza

radomsko

Miasto Radomsko przystąpiło do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument będzie zawierał m.in. ocenę stanu powietrza na terenie miasta i metody działania na rzecz ochrony środowiska, zmniejszenia ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery i zwiększenia ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

Dokument będzie częścią Programu Rozwoju Lokalnego Miasta Radomska na lata 2014-2020. Posiadanie przez miasto takiego opracowania jest wymagane przy staraniu się o pieniądze unijne. Na działania z zakresu “niskiej emisji”, czyli np. wymianę źródła ciepła, termomodernizację itp., będą mogli je otrzymać także prywatni właściciele nieruchomości.

Opracowanie wykona dla miasta firma PHIN z Łodzi. W ramach pracy nad dokumentem wykonana zostanie inwentaryzacja budynków na terenie Radomska. Konieczna jest w tym zakresie współpraca mieszkańców. Serdecznie zapraszamy do życzliwego przyjęcia ankieterów – wyposażonych w identyfikatory z upoważnieniem prezydenta miasta i udzielenia odpowiedzi na kilka pytań. Badanie ankietowe w Radomsku już się rozpoczyna, będzie miało charakter wybiórczy.

Chętnych właścicieli nieruchomości – budynków mieszkalnych i nie tylko, zapraszamy do wypełnienia ankiety drogą elektroniczną. Znaleźć ją można na stronie internetowej Urzędu: www.radomsko.pl.

Informacja UM Radomska