Radomsko: Mój dom, moja ulica i moje życie

aktual8189_1Blisko 1 milion 100 tysięcy złotych – taka jest wartość projektu przygotowanego przez radomszczański Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pt. „Ja, mój dom, moja ulica, moje życie – program Rewitalizacji Społecznej na terenie Miasta Radomsko”. Projekt uzyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich składanych z całej Polski do organizatora konkursu – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie i otrzymał dofinansowanie w wysokości całej wartości projektu.

Warto zaznaczyć, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mógł ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektu, dopiero po zakończeniu inwestycji, polegającej na rewitalizacji terenów przydworcowych. Realizacja działań została zainaugurowana 16 stycznia w Urzędzie Miasta podczas konferencji prasowej, w której udział wzięły media a także partnerzy i lokalni przedsiębiorcy, którzy zostali zaproszeni do współpracy.

Rewitalizacja społeczna zaplanowana w ramach projektu polegać będzie m.in. na aktywizacji zawodowej, w szczególności na szkoleniach i warsztatach oraz aktywizacji społecznej. Uczestnicy projektu będą mogli ponadto korzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, z zajęć dla dzieci i młodzieży oraz przedsięwzięć mających wpłynąć na integrację rodzin (np. Kilkudniowe wyjazdy dla rodzin) i lokalnych społeczności, tj. spotkania, konkursy, happeningi, warsztaty filmowe, szczudlarskie, graffiti i tańca z ogniem. W ramach projektu planowane jest także stworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej, która będzie drugim tego typu obiektem w Radomsku.

źródło: UM Radomsko