Ruszył Program Pomocy Dzieciom

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES udziela stypendium dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Program obejmuje także nasz region.

Program Pomocy Dzieciom to ogólnopolski program, skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. O jego szczegółach mówi Monika Pińkowska, koordynator programu.

– Dotyczy on dzieci, których funkcje życiowe są podtrzymywane przez specjalistyczny sprzęt, taki jak respirator czy karmienie dojelitowe. Cała rodzina znajduje się zazwyczaj w trudnej sytuacji materialnej, bo któryś z rodziców musi sprawować całodobową opiekę nad takim dzieckiem i zmuszony jest zrezygnować z pracy.

Koordynator mówi również o korzyściach, wynikających z programu.

– To program stypendialny, dlatego też przyjmujemy rodziny, które deklarują gotowość do trwałej poprawy swojej sytuacji życiowej. Bardzo skrupulatnie weryfikujemy te, które przystępują do programu, dzięki czemu mamy do nich zaufanie i wiemy, że pieniądze ze stypendium zostaną dobrze wykorzystane. Z tego powodu nie musimy ich rozliczać, co bardzo je odciąży.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Wnioski z całej Polski – w tym województwa śląskiego – przyjmowane są do dnia 5 marca 2020 roku. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora.

MSI

Fot.: Stowarzyszenie SPES