Ścieżka rowerowa na Przeprośnej Górce

W Mstowie na Przeprośnej Górce trwają intensywne prace nad wykonaniem ścieżki rowerowej łączącej Gminę Mstów z Częstochową. Jest to wynikiem współpracy jaką w dziedzinie turystyki prowadzą samorządy. W 2016 r. powstał częstochowski odcinek ścieżki – od przedłużenia ulicy Mstowskiej do granicy miasta z gminą Mstów. W ramach zawartego porozumienia gmina Mstów w 2016 r. opracowała dokumentację projektową ścieżki rowerowej, która będzie biegła po jej stronie. W tym roku przyszedł czas na realizację inwestycji. Powstająca ścieżka pieszo-rowerowa służyć będzie nie tylko turystom ale i pielgrzymom, którzy właśnie tędy, przez Przeprośną Górkę, zmierzają na Jasną Górę. Długość drogi rowerowej w Częstochowie to 675 metrów, a jej koszt wyniósł 270 tys. zł. W tym roku gotowy ma być odcinek ścieżki po stronie gminy Mstów. Będzie miał długość ok. 1,4 km. Część drogi rowerowej będzie nawiązywać do częstochowskiego odcinka (nawierzchnia z kruszywa kamiennego), a reszta zostanie wykonana w technologii asfaltobetonowej z uwagi na ukształtowanie terenu.

ZD

foto źródło: UG Mstów

Skip to content