Śląski Konwent Klimatyczny “Climate-Con 2021” po raz pierwszy w naszym regionie

Stadion Śląski stał się areną dyskusji i debat ekologicznych. Wszystko za sprawą Śląskiego Konwentu Klimatycznego „Climate-Con 2021”, czyli organizowanego po raz pierwszy w naszym województwie wydarzenia, którego celem jest edukacja i podniesienie świadomości w zakresie poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska, a także omówienie wyzwań związanych z transformacją energetyczną i gospodarczą. Podczas trwającej dwa dni konferencji zaplanowano sesje tematyczne, warsztaty, pokazy filmowe i eventy towarzyszące.

W uroczystej inauguracji Konwentu wziął udział wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, który odczytał list skierowany do uczestników przez Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza Morawieckiego. „Jako rząd zdajemy sobie sprawę, że przemiany w kierunku gospodarki niskoemisyjnej są konieczne. Brak działań w tym obszarze będzie nas kosztować więcej niż wprowadzenie niezbędnych zmian. Chcę jednak mocno podkreślić, że transformacja energetyczna nie może odbywać się kosztem ludzi” – wybrzmiało w liście.

„Przyjęta przez rząd »Polityka energetyczna Polski do 2040 roku« przedstawia naszą wizję odbudowy i przekształceń w sposób wprowadzający Polskę na ścieżkę dążenia do neutralności klimatycznej, z uwzględnieniem wewnętrznych realiów” – mogliśmy usłyszeć. Premier podkreślił również, że jednym z filarów transformacji energetycznej Polski będzie zagwarantowanie jej sprawiedliwego charakteru poprzez zapewnienie nowych możliwości rozwoju regionom i społecznościom najbardziej dotkniętym negatywnymi skutkami przekształceń. „To szczególnie ważna kwestia dla całych regionów węglowych: Śląska, Dolnego Śląska, Wielkopolski, Małopolski, a także województw łódzkiego i lubelskiego. Naszym zdaniem sprawiedliwa transformacja energetyczna opiera się nie tyle na samej obronie „wysokoemisyjnych” miejsc pracy związanych z węglem, co na zaproponowaniu dla nich atrakcyjnych alternatyw związanych z wdrażaniem nowoczesnych i niskoemisyjnych technologii”.

Swoje słowa do zgromadzonych w Sali, za pośrednictwem transmisji online, przekazali również europoseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska oraz minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Śląski Konwent Klimatyczny został zrealizowany w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tematami sesji będą m.in. poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektorów, efektywność energetyczna budynków, zieleń i rośliny jako element systemu poprawy jakości powietrza, transport i strefy czystego transportu, ślad węglowy, woda i ślad wody, instrumenty finansowe (UE, krajowe, regionalne), technologie na rzecz miast i regionów wolnych od smogu oraz dobre praktyki i projekty miast i regionów.

Śląski Konwent Klimatyczny “Climate-Con 2021” odbywa się w formule hybrydowej (stacjonarnie i transmisja online), a udział w nim jest bezpłatny.

Źródło: ŚUW w Katowicach

Skip to content