dog

Straż Miejska w Częstochowie przypomina, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy należy sprzątać po swoich psach. Mieszkańcy Częstochowy, którzy nie posiadają psów zgłaszają do Straży Miejskiej postulaty o częste kontrole głównie terenów przy blokach i wieżowcach. Również osoby, które sprzątają po swoich psach chcą działań zmierzających do sankcjonowania osób, które nie sprzątają po pupilach. Straż Miejska w Częstochowie przypomina, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy należy:

– niezwłocznie usuwać zanieczyszczeń spowodowane przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych, na skwerach i trawnikach oraz w innych miejscach służących do publicznego użytku;

– wyprowadzać psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy i w kagańcu;

– zachować środki ostrożności zapewniające ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożyć starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;

– nie wprowadzać psów i kotów do budynków użyteczności publicznej, sklepów, lokali gastronomicznych, na place zabaw dla dzieci oraz na teren innych obiektów, których właściciel bądź użytkownik taki zakaz wprowadził;

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych należy:

– obowiązkowo szczepić psy przeciwko wściekliźnie;

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń należy:

– zachować zwykłe lub nakazowe środki ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

 

źródło: SM Częstochowa

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content