Stawiamy na zrównoważony rozwój – Lidia Burzyńska w Janowie

Źródło fot. facebook.com/Lidia Burzyńska – Poseł na Sejm RP

Ratyfikacja decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, która jest warunkiem utworzenia Europejskiego Funduszu Odbudowy oraz wypłaty Polsce środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy były tematem konferencji prasowej, którą zorganizowała w Janowie poseł PiS Lidia Burzyńska.

Jej zdaniem Fundusz Odbudowy ma zapewnić podstawy dla bardziej nowoczesnej i zrównoważonej Europy.

– Zrównoważony rozwój naszej ojczyzny, jaki przyświecał od 2015 roku rządowi Prawa i Sprawiedliwości jest tym, byśmy byli w małych ojczyznach, tak jak tu w gminie Janów, która dzięki funduszom unijnym i zrównoważonemu rozwojowi może podnosić się cywilizacyjnie i służyć lokalnym społecznościom. Miejsca, które obieramy dla życia, mieszkania i funkcjonowania, powinny być przyjazne dla każdego człowieka, bo małe ojczyzny tworzą tę dużą – mówiła poseł Lidia Burzyńska.

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który określa projekty inwestycji publicznych, jakie wdroży Polska w ramach unijnego instrumentu na rzecz odbudowy i odporności. Został on przyjęty przez rząd i przekazany do Komisji Europejskiej. Głosowanie Sejmu nie kończy procesu ratyfikacji. Kolejnym krokiem będzie przyjęcie ustawy przez Senat. Samorządowcy czekają na dalsze działania w tym kierunku z dużą nadzieją i niecierpliwością, gdyż europejskie fundusze mogą znacząco ulepszyć życie mieszkańców takich gmin jak Janów.

– Te zewnętrzne pieniądze są bardzo ważne i potrzebne, bo budżety gmin wiejskich są bardzo skromne. Wszystkie środki zewnętrzne, które otrzymujemy, niezwykle nas wspierają i pomagają. W gminie Janów pieniądze, które (mam nadzieję) otrzymamy, na pewno zostaną przeznaczone na potrzeby mieszkańców, takie jak wodociągi, drogi, ścieżki rowerowe czy rewitalizacja rynku – powiedział Edward Moskalik, wójt gminy Janów.

Pozytywna decyzja polskiego Sejmu otworzyła drogę do Unijnego Funduszu Odbudowy. Jego uruchomienie wymaga ratyfikacji decyzji o zwiększenie zasobów własnych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

BNO