Syderyty wręczone – znamy laureatów

Po raz piąty w gm. Poczesna odbyła się uroczysta gala Syderytów. Statuetkami nagradzane są osoby szczególnie zasłużone dla promocji i rozwoju gminy. Każda statuetka jest wyjątkowa, ponieważ zawiera kryształ syderytu o niepowtarzalnym kształcie. Kto został uhonorowany za działalność w roku 2021?

W gali wzięli udział samorządowcy gminni i powiatowi, parlamentarzyści ziemi częstochowskiej oraz działacze społeczni, kulturalni i sportowi z naszego regionu. Wójt gm. Poczesna Krzysztof Ujma z dumą podkreśla, że gala rozdania Syderytów stała się już gminną tradycją:

Syderyty na terenie gm. Poczesna wpisały się już w historię naszej gminy. To już jest taka tradycja, że osoby, które są najbardziej zasłużone, wyróżniające się z naszej społeczności lokalnej w tych poszczególnych kategoriach – wyróżniamy. Zawsze to robiliśmy w tłusty czwartek, ale w tym roku z powodu pandemii, przesunęliśmy galę na okres poświąteczny.

Krzysztof Ujma | Fot. Radio Fiat

Tym razem w czterech kategoriach nagrodzono cztery osoby oraz rodzinną firmę i lokalny zespół folklorystyczny. Krzysztof Ujma omówił pokrótce poczet tegorocznych laureatów:

Za rok 2021 nagrodziliśmy następujące osoby: w kategorii „Oświata, kultura i sztuka” statuetkę otrzymał pan Marian Lenartowicz oraz zespół Kwiaty Jesieni. W kategorii „Przedsiębiorczość” statuetkę otrzymała firma rodzinna państwa Łukasiewiczów – Barbary i Stanisława. W kategorii „Sport, zdrowie opieka społeczna” nagrodziliśmy pana Kazimierza Cierpiała, społecznika działającego na terenie Huty Starej A. W kategorii „Szczególne zasługi na rzecz gm. Poczesna” statuetkę otrzymał pan Tadeusz Radomiak, były prezes lokalnego koła wędkarskiego. Ostatnią statuetkę – taki super Syderyt – otrzymał starosta gm. Jaszuny na Wileńszczyźnie, z którą od wielu lat współpracujemy.

Fot. Radio Fiat

Jednym z laureatów tegorocznej gali Syderytów był 85-letni Marian Lenartowicz, były górnik kopalni rud żelaza „Szczekaczka” w Brzezinach-Kolonii, absolwent Politechniki Częstochowskiej, pisarz, poeta oraz archiwizator i popularyzator górniczej historii regionu częstochowskiego. Jak sam podkreślił odbierając Syderyt, jest dumny, że mógł utrwalić lokalne dzieje dla przyszłych pokoleń:

Jestem dumny, że byłem prezenterem tej historii […] i dziękuję bardzo urzędowi gminy, a przede wszystkim panu wójtowi, że ten temat nie jest zamknięty. Pamięta się o nim – to jest nasza kultura górnicza, kopalniana, która zostaje zachowana w słowach i w piśmie na długie lata. Oby tak pozostało.

Fot. Radio Fiat

Na gali obecna była także Monika Fajer z Solidarnej Polski, która nie ma wątpliwości, że tego rodzaju inicjatywy są potrzebne, ponieważ ludzie szczególnie poświęcający się dla lokalnych społeczności pozostają często niedocenieni:

Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w rozdaniu Syderytów w gm. Poczesna. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby takich zaangażowanych ludzi doceniać. Żeby podkreślać to, co ci ludzie robią dla samorządu – że wspierają, że pomagają i są tymi, na których zawsze można liczyć. Bardzo się cieszę, że ci ludzie zostają tutaj docenieni.

Wydarzenie rozpoczął śpiew wokalistki z Ukrainy, która chciała tym samym wyrazić wdzięczność za to, że gm. Poczesna przyjęła w ostatnim czasie ponad 400 uchodźców z tego kraju. Ponadto galę uświetnił występ nagrodzonego Syderytem zespołu Kwiaty Jesieni. Gwiazdą wieczoru była natomiast Halina Frąckowiak.

Uczestnicy gali uczcili także minutą ciszy górników węgla kamiennego, którzy zginęli w minioną środę (20.04) wskutek wybuchu gazu w kopalni Pniówek na Śląsku.

Skip to content