Trwają działania “Kontrola drogowa – Pieszy”

policja-720x478

Dzisiaj na terenie powiatu zawierciańskiego policjanci wydziału ruchu drogowego prowadzą akcję pod kryptonimem „Kontrola drogowa – Pieszy”. Działania te maja wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.Zawierciańscy policjanci prowadzą akcje w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie całego powiatu. W działaniach wykorzystany zostanie specjalistyczny sprzęt, między innymi nieoznakowane radiowozy wyposażone w fotorejestratory. Planowane ogólnowojewódzkie działania policyjne mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.