Turnieju Rycerskiego w Olsztynie nie będzie

bractwo za wiki

Szturm olsztyńskiego zamku, parada rycerzy, wioska rycerska, pokazy sokolników, zbrojni z Polski, Czech i Słowacji – tak wyglądał zeszłoroczny, VI Turniej Rycerski “O szablę Kaspra Karlińskiego” w Olsztynie, który odbył się 11 sierpnia. W tym roku planowanym terminem VII Turnieju była niedziela, czyli 10 sierpnia. Spotkanie się nie odbędzie. Błonia u podnóży zamku olsztyńskiego i Wieży Starościńskiej pozostaną puste.

Jeden z pracowników władz gminy Olsztyn zwrócił uwagę, że głównym winowajcą jest prywatny podmiot, który organizuje Turniej Rycerski. Natomiast ciekawiej wygląda argumentacja firmy Ermat Group, która w ogóle nie zamierzała powoływać do życia tegorocznego Turnieju. Nie wynikało to bynajmniej z braku zainteresowania ze strony uczestników pokazów i zabaw; dotychczas frekwencja na imprezie dochodziła do 6 tys. ludzi. Niewielkie zainteresowanie i wsparcie okazywały natomiast władze gminy, liczone zaledwie w tysiącach złotych przy jednoczesnej dużej promocji miejscowości. Największym poszkodowanym będą na pewno punkty usługowe na terenie gminy Olsztyn.

Jeśli ktoś planował odwiedzić olsztyński kasztel w najbliższy weekend, niedzielne popołudnie i wieczór zaplanować należy inaczej. Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn podsumowała cała kwestię Turnieju krótko: “za podanie mylnej informacji w ‘Kalendarzu imprez Gminy Olsztyn’ o jego organizacji jest odpowiedzialny Dział Promocji Urzędu Gminy w Olsztynie”.

Krzysztof Rygalik

Skip to content