VI Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnych w Nieradzie

Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnych w Nieradzie/fot. Radio Fiat, archiwum

Wspieranie młodych talentów przez popularyzację muzyki chrześcijańskiej to jedno z głównych założeń Powiatowego Przeglądu Pieśni Maryjnych w Nieradzie. Konkurs wokalny, organizowany przez lokalną Szkołę Podstawową oraz parafię św. Apostołów Piotra i Pawła, przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Laureaci otrzymają nie tylko dyplomy, ale również ciekawe nagrody rzeczowe. Zapisy do konkursu trwają.

Przegląd organizowany jest już po raz szósty. Każdego roku swoje talenty prezentuje wiele młodych osób, które w inicjatywę angażują się wspólnie z rodzicami oraz szkolną kadrą pedagogiczną. – To dzieło, które wychowuje w wartościach chrześcijańskich – mówi ks. Marek Włoch, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Nieradzie:

– Jest ogromne zainteresowanie konkursem wśród społeczności lokalnej, jak i powiatowej. Choć sytuacja epidemiczna zmusza nas do wprowadzenia pewnych ograniczeń, nie rezygnujemy z najważniejszego – waloru duchowego oraz edukacyjnego. To zbliżenie ludzi do Jezusa poprzez Maryję, propagowanie muzyki chrześcijańskiej, ewangelizowanie poprzez świadectwa gości i uczestników Przeglądu, wspieranie młodych talentów, wzmocnienie więzi rodzinnych i popularyzowanie alternatywnych form organizowania czasu wolnego.

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe – od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej, 4 i 6 oraz 7 i 8. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, poziom wykonawczy, interpretacje pieśni, oraz ogólny wyraz artystyczny:

– Jeżeli chodzi o kwestie repertuaru, dowolność jest bardzo duża. Warunkiem jest tematyka maryjna, zgodna z nauką Kościoła katolickiego.

Zgłoszeniem udziału w przeglądzie jest przesłanie prezentacji kandydata nagranej w formacie MP4 bez montażu, a także wypełnionej, stosownej karty – pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Nieradzie ul. Laurowa 54, 42-262 Poczesna lub e-mailem na adres dorota.wisniewska2017@gmail.com.

ABK