W Blachowni powstanie węzeł przesiadkowy za ok. 3 miliony

Kolejne europejskie miliony trafiają do Blachowni. Gmina pozyskała 2,7 mln zł dofinansowani (95% kosztów kwalifikowanych) na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w centralnej części miasta.
Zakres prac, które rozpoczną się wczesną wiosną br. obejmuje:
– całkowitą przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza i ul. 1 Maja,
– rozbudowę parkingu, dróg wewnętrznych terenów utwardzonych,
– budowę zatoki autobusowej wraz z wiatami przystankowymi,
– budowę pawilonów obsługi pasażera wraz z toaletami i punktem informacyjnym,
– budowę wiat parkingowych dla rowerów,
– budowę oświetlenia LED i montaż elektronicznej tablicy informacyjnej,
– kompleksową przebudowę sieci kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej.
Całość prac ma zostać wykonana do końca maja 2019 r., a ich łączna wartość wyniesie prawie 4,5 mln zł.
Blachownia zyska w ten sposób nowoczesną i pozytywnie wpływającą na środowisko infrastrukturę komunikacji publicznej, która w znacznym stopniu poprawi także architekturę centrum miasta.

źródło: UG Blachownia