W piątek utrudnienia na przejeździe kolejowym Rędziny – Marianka Rędzińska

przejazd

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że z powodu remontu na linii kolejowej nr 1 Warszawa-Katowice zamknięty dla ruchu drogowego zostanie przejazd kolejowy na drodze powiatowej Rędziny-Marianka Rędzińska, w piątek 13 czerwca. Zapory na torach w Mariance Rędzińskiej pozostaną opuszczone między godziną 11 a 18. Zamknięcie przejazdu związane jest z robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki-Częstochowa”.