Wnioski do wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego już tylko do 16 maja

Urząd Marszałkowski województwa śląskiego uruchomił 22 kwietnia IV edycję Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Program obejmuje wszystkie obiekty, które są własnością samorządu wojewódzkiego, w tym drogi i pobocza. Wniosek o realizację określonego zadania może zgłosić każdy, ma jednak czas tylko do 16 maja.

Tegoroczny Budżet Obywatelski przewiduje realizację projektów w dwóch kategoriach: regionalnej i ekologicznej, na które przewidziano po 2,5 miliona złotych. O szczegółach mówi Sławomir Gruszka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach:

Trwa obecnie nabór wniosków do kolejnej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego województwa śląskiego. Pula środków po raz kolejny została podzielona na dwie części – pulę EKO przeznaczoną na cele ekologiczne i pulę REGIO, gdzie środki są przeznaczone na realizację projektów w określonym podregionie. Co ważne, Marszałkowski BO jest realizowany na terenach, które podlegają Urzędowi Marszałkowskiemu. Na stronie www.bo.slaskie.pl znajduje się wykaz mienia województwa, dróg wojewódzkich i wszelkie dokumenty do pobrania.

Na zadania w ramach kategorii regionalnej dla subregionu częstochowskiego przewidziano 11% z całej puli, czyli 275 tysięcy złotych. Jak wyjaśnia Sławomir Gruszka, budżet obywatelski województwa śląskiego adresowany jest przede wszystkim do mieszkańców poszczególnych subregionów:

Każdy mieszkaniec może zgłosić taki wniosek i każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, przyznając łącznie 6 punktów. Każdy z nas może złożyć projekt, który zmieni otoczenie. Mogą to być projekty infrastrukturalne lub dotyczące placów zabaw, skwerów, zieleni, miejsc parkingowych, czyli obiekty, które mają służyć każdemu z nas.

W połowie maja zakończy się etap zgłaszania wniosków do tegorocznego Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Informacje szczegółowe, mapy poszczególnych subregionów oraz obszary, w których można zgłaszać projekty dostępne są na stronie internetowej www.bo.slaskie.pl.

Skip to content