Wóz strażacki dla Koniecpola

Fot. Radio Fiat

Ochotnicza Straż Pożarna w Koniecpolu otrzymała nowy wóz strażacki. Ma on umożliwiać strażakom ratowanie życia i zdrowia poszkodowanych. Wcześniej gmina nie dysponowała tak nowym sprzętem, a o wsparcie OSP w Koniecpolu zabiegała Monika Fajer z Solidarnej Polski. Kupno nowego wozu było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Sprawiedliwości, a na uroczystość przekazania wozu strażakom przyjechał z Warszawy minister Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Cała uroczystość przekazania pojazdu rozpoczęła się od Mszy św. w kościele Michała Archanioła w Koniecpolu. Po niej, nastąpiło uroczyste przekazanie wozu strażakom. Jak mówi minister Marcin Romanowski, tego typu inwestycja była potrzebna:

OSP Koniecpol 2 nie dysponowała takim pojazdem. Jest to ciężki wóz, który był już używany, ale jak na te potrzeby jest wystarczający. Jest to znaczące wzmocnienie jednostki i wsparcie dla mieszkańców. Cieszę się, że Fundusz Sprawiedliwości może wspierać OSP, bo ten samochód będzie służył całej społeczności. Można powiedzieć, że środki z funduszu pochodzą bezpośrednio przestępców i z kar, które otrzymali.

Praca jaką wykonują strażacy jest bardzo odpowiedzialna. Są to osoby, które niosą pomoc ofiarom wypadków samochodowych czy pożarów ryzykując przy tym własnym życiem. Przekazanie wozu jest więc wyrazem docenienia trudu ich pracy – podreśla Monika Fajer:

Najczęściej to strażacy ochotnicy niosą pierwszą pomoc ratując ofiary wypadków, pożarów i katastrof. Często o życiu rannego decydują minuty, dlatego bardzo ważne jest, aby strażacy dysponowali najlepszym sprzętem ratowniczym. Życie każdego człowieka jest bezcenne dlatego cieszę się, że w imieniu Ministra Sprawiedliwości możemy przekazać tą pomoc OSP w Koniecpolu.

Dotychczas gmina Koniecpol nie dysponowała tak nowym sprzętem. W ich szeregach znajdowały się wyłącznie starsze wozy strażackie. O stanie straży pożarnej w Koniecpolu mówi burmistrz gminy Ryszard Suliga:

Mamy 10 jednostek OSP i każda jest wyposażona w samochód ratowniczo-gaśniczy, ale są to pojazdy, które średnio mają po 40 lat. Dziś przekazaliśmy wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej, który mam nadzieję, będzie służył przede wszystkim w celach ćwiczebnych, ponieważ ani strażakom, ani mieszkańcom nie życzymy nieszczęść.

Zakup wozu strażackiego kosztował ok. 270 tys. złotych. 190 tys. pochodzi z ministerstwa sprawiedliwości, a pozostała kwota została wyłożona przez gminę.

WB