Zielone płuca i wielkie dobro narodowe – Święto Lasu w Koszęcinie

Żyjemy w epoce nanotechnologii, wszechobecnej cyfryzacji i niemal nieograniczonego dostępu do Internetu. Wciąż pozostają jednak takie dobra, których nie da się przenieść w wirtualny świat i które są niezbędne w tym realnym. Jednym z nich jest las, który 11 sierpnia obchodził swoje święto w Koszęcinie.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Wiesław Kucharski – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, europoseł Jadwiga Wiśniewska, zasiadająca w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w Parlamencie Europejskim oraz duszpasterz leśników ks. Marek Bator.

POSŁUCHAJ ROZMÓW ALEKSANDRY MIECZYŃSKIEJ.

Opracował Maciej Orman