Zmiany w taryfie Kolei Śląskich

Od 16 maja w ofercie biletowej Kolei Śląskich zaczęły obowiązywać zmiany. Skorygowany został cennik biletów jednorazowych, miesięcznych i kwartalnych, a system ulg stanie się bardziej przejrzysty.

Bez zmian będą oferty specjalne, takie jak: SENIOR 60+, RODZINA/Śląskie dla rodziny, przejazdy na podstawie biletów grupowych oraz biletów zintegrowanych. Więcej o korekcie taryfy i siatki połączeń mówi rzecznik prasowy Kolei Śląskich Paulina Tomaszczyk:

– Skorygowanie obecnej taryfy Kolei Śląskich jest niezbędne w związku z dalszymi planami rozbudowy siatki połączeń, znaczącym ulepszaniem i odnawianiem taboru oraz wzrostem kosztów u części wykonawców świadczących usługi dla KŚ. Naszą misją jest zapewnianie jak największej liczby bezpiecznych i komfortowych przejazdów dla jak najszerszej grupy podróżnych. To oczywistość, podobnie jak truizmem jest stwierdzenie, że do realizacji misji KŚ niezbędne są bardzo duże nakłady finansowe. Co więcej, pasażerowie, doceniając jakość naszych usług, wskazują potrzebę dalszej rozbudowy siatki połączeń, a każda nowa trasa czy też zwiększenie par pociągów to istotne koszty w budżecie Spółki. Tym samym korekta cennika jest niezbędna dla utrzymania atrakcyjności naszej oferty przewozowej, dalszego rozszerzania liczby połączeń i zapewniania dogodnych dojazdów. Jest to również działanie zapobiegające likwidacji jakichkolwiek obecnych pociągów w rozkładzie jazdy KŚ.

Koleje Śląskie, po analizie aktualnych trendów i zmian w ogólnopolskim transporcie publicznym wprowadzają aktualizację w swojej ofercie m.in.: wprowadzenie specjalnego biletu 5-dniowego, wycofanie biletów miesięcznych i kwartalnych na przejazdy tylko w jedną stronę, łatwiejsze nabywanie biletu.

– Każda zmiana cennika może budzić zdezorientowanie wśród podróżnych w pełni to rozumiemy i zapewniamy, że nasz personel pomoże Państwu zarówno w doborze jak najbardziej korzystnej oferty, jak i wyjaśni kwestie zw. z majowymi zmianami. Korekta oferty jest koniecznością podyktowaną dalszym zgodnym z oczekiwaniami podróżnych rozwojem siatki połączeń i wielkoskalowym odnawianiem taboru, również w ramach bezwzględnie wymaganych prawem tzw. napraw rewizyjnych P4. Cały czas chcemy być dla Państwa najlepszym ekologicznym i ekonomicznym przewoźnikiem regionalnym, jednak bez najbliższych zmian nie jest to możliwe. Ponadto nowy cennik to gwarant utrzymania obecnych połączeń i dalszego planowania nowych.

Więcej informacji o zmianie taryfy biletowej można uzyskać na stronie internetowej Kolei Śląskich.

KKO

Skip to content