Zostań członkiem Jurajskiej Grupy GOPR

Grupa Jurajska GOPR ogłosiła nabór do służby w górskim pogotowiu. Wszyscy pasjonaci terenowych wędrówek, wspinaczki górskiej, biegów orientacyjnych, sztuki przetrwania lub ratownictwa medycznego mogą w szeregach GOPR zweryfikować swoje umiejętności.

Przed kandydatami do służby w jurajskim GOPR-ze stoi szereg wyzwań, które muszą przejść by ukończyć nabór. O szczegółach opowiedział Mateusz Leks, zastępca naczelnika Jurajskiej Grupy GOPR:

Nabór będzie się składał z trzech etapów. Pierwszy to będzie demonstracja umiejętności narciarskich. Na stoku narciarskim w Cisowej będzie egzamin. Następnie w Centralnej Stacji Ratunkowej w Podlesicach przeprowadzimy egzamin z topografii Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Każdy kandydat do danej grupy regionalnej musi dobrze znać topografię danego terenu. I na koniec kandydaci przeprowadzą rozmowę indywidualną z naczelnikiem, podczas której opowiedzą o swoich motywacjach, osiągnięciach, dodatkowych uprawnieniach. Po tych trzech etapach zdecydujemy czy dana osoba dostanie się na staż kandydacki w Grupie Jurajskiej GOPR.

Co istotne, by wziąć udział w naborze nie są potrzebne uprawnienia medyczne. Oczywiście posiadanie uprawnień lekarza, ratownika medycznego lub chociaż przebyty kurs pierwszej pomocy będą dodatkowym atutem, jednak nie są one wymagane. GOPR zorganizuje stosowne szkolenia medyczne dla ochotników, którzy pomyślnie przejdą nabór. Jest to uzasadnione faktem, że większość członków GOPR to często amatorzy, którzy w toku służby w górskim pogotowiu profesjonalizują swoje umiejętności:

90% naszych ratowników to są ochotnicy, którzy angażują się w czynie społecznym. Rocznie mają do wypracowania minimum 120 godzin – tak jest w całym Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Służba w Grupie Jurajskiej GOPR z pewnością pozwoli na zdobycie nowych i oszlifowanie już posiadanych umiejętności. By wziąć udział w naborze, trzeba do 20 lutego wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Grupy. Testy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone 6 marca.

Skip to content