Abp Wacław Depo: Czy jesteśmy świadomi bogactwa łaski, którą otrzymujemy?

abp Wacław Depo

abp Wacław Depo/fot. Radio Fiat

Wchodząc w maj, miesiąc szczególnie poświęcony Maryi, możemy – a nawet powinniśmy – na nowo patrzeć na wzór Jej doskonałego fiat powiedzianego Bogu. I naśladować Jej zasłuchanie w Jezusa i rozważanie Jego słów. Rozmowa z abp. Wacławem Depo, metropolitą częstochowskim, przewodniczącym Komisji Maryjnej KEP:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska