Dzięki Bogu mam nowe życie – rozmowa z Grzegorzem Czerwickim

Grzegorz Czerwicki dziś pracuje w (i dla) RTCK. Nie zawsze jednak życie Grzegorza było “normalne” – i tu pojawia się powracające pytanie o definicję normalności, ale nie o tym dziś… A o czym? O tym, że Jezus może przemienić w dobro wszystko, może przemienić każde życie. I tak robi! Z Grzegorzem Czerwickim (przemienionym i przemienianym przez Chrystusa) rozmawia Aleksandra Mieczyńska:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Skip to content