Potrzeby i deficyty – rozmowa z ks. Rafałem Kowalskim. Część 6.

Czym są podstawowe potrzeby człowieka? Jak niezaspokajane potrzeby zmienić się mogą w bolesne deficyty? Rozmowa z ks. Rafałem Kowalskim:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska