Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

Na Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu Kościół przygotował czytania z Drugiej Księgi Kronik (2 Krn 36,14-16.19-23), z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 2,4-10), i z Ewangelii św. Jana (J 3,14-21). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska