Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Czwarta Niedziela zwykła

Na Czwartą Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 18,15-20), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 7,32-35), i z Ewangelii św. Marka (Mk 1,21-28). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska