Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Druga Niedziela zwykła

Na Drugą Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 62, 1-5), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 12, 4-11), i z Ewangelii św. Jana (J 2, 1-11). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content