Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – II Niedziela Adwentu

Na II Niedzielę Adwentu Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 40, 1-5. 9-11), z Drugiego Listu św. Piotra Apostoła (2 P 3, 8-14), i z Ewangelii św. Marka (Mk 1, 1-8). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska