Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – III Niedziela Adwentu

Na III Niedzielę Adwentu Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 61, 1-2a. 10-11), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan (1 Tes 5, 16-24), i z Ewangelii św. Jana (J 1, 6-8. 19-28). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska