Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – III Niedziela Wielkiego Postu

Na III Niedzielę Wielkiego Postu Kościół przygotował czytania z Księgi Wyjścia (Wj 17, 3-7), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 5, 1-2. 5-8), i z Ewangelii św. Jana (J 4, 5-42). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content