Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – III Niedziela zwykła

Na III Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 8, 23b – 9, 3), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 1, 10-13. 17), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 4, 12-23). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content