Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – IV Niedziela Wielkiego Postu

Na IV Niedzielę Wielkiego Postu Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Jozuego (Joz 5, 9a. 10-12), z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 5, 17-21), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 15, 1-3.11-32). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska