Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Niedziela Palmowa

Na Niedzielę Palmową Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 50,4-7), z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2,6-11), a także Męki Pańskiej naszego Jezusa Chrystusa według św. Marka (Mk 14, 1 – 15, 47). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska