Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Święto Chrztu Pańskiego

Na Święto Chrztu Pańskiego Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 55, 1-11), z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (1 J 5, 1-9), i z Ewangelii św. Marka (Mk 1, 7-11). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska