Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Na Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Rodzaju (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3), z Listu do Hebrajczyków (Hbr 11, 8. 11-12. 17-19), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 2, 22-40). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska