Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Szósta Niedziela zwykła

Na Szóstą Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Mądrości Syracha (Syr 15, 15-20), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 2, 6-10), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5, 17-37). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska