Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Na Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu Kościół przygotował czytania z Księgi Wyjścia (Wj 20,1-17), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 1,22-25), i z Ewangelii św. Jana (J 2,13-25). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska