Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Kościół przygotował czytania z Dziejów Apostolskich (Dz 1,1-11), z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 4, 1-13), i z Ewangelii św. Marka (Mk 16, 15-20). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska