Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Uroczystość Wszystkich Świętych

Na Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (Ap 7, 2-4. 9-14), z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (1 J 3, 1-3), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5,1-12a). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska