Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XI Niedziela zwykła

Na XI Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Ezechiela (Ez 17, 22-24), z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 5, 6-10), i z Ewangelii św. Marka (Mk 4, 26-34). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content