Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XII Niedziela zwykła

Na XII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi Hioba (Hi 38, 1. 8-11), z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 5, 14-17), i z Ewangelii św. Marka (Mk 4, 35-41). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content