Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XIII Niedziela zwykła

Na XIII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Pierwszej Księgi Królewskiej (1 Krl 19,16b.19-21), z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów (Ga 5,1.13-18), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 9,51-62). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska