Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XV Niedziela zwykła

 

Na XV Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Amosa (Am 7, 12-15), z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 1, 3-14), i z Ewangelii św. Marka (Mk 6, 7-13). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska