Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XVI Niedziela zwykła

Na XVI Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi Rodzaju (Rdz 18,1-10a), z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 1,24-28), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 10,38-42). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content