Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XVII Niedziela zwykła

Na XVII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Drugiej Księgi Królewskiej (2 Krl 4, 42-44), z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 4, 1-6), i z Ewangelii św. Jana (J 6, 1-15). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content