Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XVII Niedziela zwykła

Na XVII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi Rodzaju (Rdz 18, 20-32), z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 2, 12-14), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 11, 1-13). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content