Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXIV Niedziela zwykła

Na XXIV Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Mądrości Syracha (Syr 27, 30 – 28, 7), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 14, 7-9), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 18, 21-35). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Skip to content